אחת המטרות של כל טקסט, כתוב או דבוּר, היא לקיים תקשורת. בכל תקשורת מעבירים "משהו" ממישהו למישהו אחר, באופן מסוים.

lukemain

אחת המטרות של כל טקסט, כתוב או דבוּר, היא לקיים תקשורת. בכל תקשורת מעבירים "משהו" ממישהו למישהו אחר, באופן מסוים.

lukemain

אחת המטרות של כל טקסט, כתוב או דבוּר, היא לקיים תקשורת. בכל תקשורת מעבירים "משהו" ממישהו למישהו אחר, באופן מסוים.

lukemain

 עידכונים

אחת המטרות של כל טקסט, כתוב או דבוּר, היא לקיים תקשורת.

 

  לרצות- הספר שלי

  אחת המטרות של כל טקסט, כתוב או דבוּר, היא לקיים תקשורת. בכל תקשורת מעבירים "משהו" ממישהו למישהו אחר, באופן מסוים. "משהו" יכול להיות פרט מן המציאות, רעיון, מחשבה, רגש או דמיון. זה שמעביר אותו הוא המוען, כלומר הכותב או הדובר, וזה שמעבירים אליו את הדבר הוא הנמען, כלומר הקורא או המאזין. המילים מוֹעֵן וְנִמְעָן באו מתחום המכתב ונגזרו מן המילה מַעַן (=כתובת).

  בטקסט העיוני, ברוב המקרים המוען והנמען הם בלתי מפורשים, כלומר המוען יימנע מלהזכיר את עצמו וגם לא יפנה לנמען במפורש. אך נוכחות המוען והנמען עשויה להשתנות בתת-הסוגות של הטקסט העיוני. בטקסט שכנוע, צפוי שהמוען יזכיר את עצמו ואת הנמען באופנים שונים. גם בטקסט ביקורת המוען עשוי להופיע בצורה גלויה או מרומזת.

  בשונה מן הטקסט העיוני, במכתב (במכתב אישי, במיוחד) המוען והנמען מיוצגים באופנים גלויים יותר; לדוגמה, המוען מיוצג במילים כמו: לדעתי, אני חושב, מניסיוני, בשבילי, העבודה שלי וכדומה. הנמען מיוצג במילים כמו: אתה, אתם, ודאי שמעת, התשובה שלך וכדומה.

  הזכר לי
  book_desk

  הסופר

  לוק ארתור בורגיס


  אחת המטרות של כל טקסט, כתוב או דבוּר, היא לקיים תקשורת. בכל תקשורת מעבירים "משהו" ממישהו למישהו אחר, באופן מסוים. "משהו" יכול להיות פרט מן המציאות, רעיון, מחשבה, רגש או דמיון. זה שמעביר אותו הוא המוען, כלומר הכותב או הדובר, וזה שמעבירים אליו את הדבר הוא הנמען, כלומר הקורא או המאזין. המילים מוֹעֵן וְנִמְעָן באו מתחום המכתב ונגזרו מן המילה מַעַן (=כתובת).

  בטקסט העיוני, ברוב המקרים המוען והנמען הם בלתי מפורשים, כלומר המוען יימנע מלהזכיר את עצמו וגם לא יפנה לנמען במפורש. אך נוכחות המוען והנמען עשויה להשתנות בתת-הסוגות של הטקסט העיוני. בטקסט שכנוע, צפוי שהמוען יזכיר את עצמו ואת הנמען באופנים שונים. גם בטקסט ביקורת המוען עשוי להופיע בצורה גלויה או מרומזת.

  בשונה מן הטקסט העיוני, במכתב (במכתב אישי, במיוחד) המוען והנמען מיוצגים באופנים גלויים יותר; לדוגמה, המוען מיוצג במילים כמו: לדעתי, אני חושב, מניסיוני, בשבילי, העבודה שלי וכדומה. הנמען מיוצג במילים כמו: אתה, אתם, ודאי שמעת, התשובה שלך וכדומה.

  בלוג

  IMG_0295
  thought-catalog-o0Qqw21-0NI-unsplash
  marek-szturc-8Ou3EZmTMWA-unsplash
  clark-tibbs-oqStl2L5oxI-unsplash

  אירועים