16 פגישה שנתית

אחת המטרות של כל טקסט, כתוב או דבוּר, היא לקיים תקשורת. בכל תקשורת מעבירים “משהו” ממישהו למישהו אחר, באופן מסוים. “משהו” יכול להיות פרט מן המציאות, רעיון, מחשבה, רגש או דמיון. זה שמעביר אותו הוא המוען, כלומר הכותב או הדובר, וזה

RIDE/DRIVE

My notes as a creator in an algorithmic world—learning when to ride and when to drive.

Luke Burgis

Luke Burgis

Luke Burgis

Please note that due to the number of emails that we receive, we cannot respond to every one.

Ride/Drive

My notes as a creator in an algorithmic world—learning when to ride and when to drive.